Steps Forward
Praktijk voor remedial teaching 

Remedial teaching

Wat is remedial teaching?

Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding waarbij een gediplomeerd Remedial Teacher kinderen met leer- en gedragsproblemen begeleidt. Vaak zijn dit kinderen die op school al extra begeleiding hebben gekregen van hun leerkracht(-en) en waarbij dat niet voldoende is gebleken.

 

Voor wie?
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die uitvallen op 1 of meer van de onderstaande gebieden:


- Engels, Duits, Nederlands
- Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie
- Plannen en organiseren
- Begrijpend lezen
- Studievaardigheden en leerstrategieën
- Examentrainingen


Aanmelding

Aanmelding kan via de mail of telefonisch, hierin geeft u in grote lijnen aan tegen welke problemen uw kind aanloopt en welke hulp u voor uw kind wenst.

Intakegesprek

Het intakegesprek is bedoeld om samen de hulpvraag goed in kaart te brengen en te bepalen of ik de leerling kan helpen. Het zou dan ook prettig zijn als u tijdens dit gesprek relevante informatie meeneemt. Gegevens zoals toetsgegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen.
Een intakegesprek is vrijblijvend. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Onderzoek/ Handelingsplan
Het kan nodig zijn dat ik aanvullend didactisch onderzoek doe als er onvoldoende gegevens zijn. Aan de hand van alle verzamelde gegevens stel ik een handelingsplan op. In dit plan beschrijf ik:

- het probleem (de beginsituatie)
- de doelstellingen
- de aanpak (en de middelen die we gaan gebruiken)
- wanneer en hoe we gaan evalueren

Om een volledig beeld van een leerling te krijgen kan het soms nodig zijn om contact op te nemen met school, dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Op deze manier kan de begeleiding goed afgestemd worden op de werkwijze van school.

Begeleiding
Nadat het handelingsplan is opgesteld kan de begeleiding beginnen.
Wekelijks vindt de begeleiding plaats. Een sessie duurt 45 minuten.
De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd op de werkwijzen en methodieken van de school van uw kind.
Tijdens de begeleiding wordt tegelijkertijd aan het zelfvertrouwen gewerkt. Een positief zelfbeeld zal de leerprestaties positief beïnvloeden en andersom.

Evaluatie
Na 8-10 weken vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de doelstellingen van het handelingsplan zijn behaald. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden, in andere gevallen zal het vervolgtraject besproken worden. Hiervan krijgt u een schriftelijk verslag.

Tarieven

* Intake-gesprek:

Gratis


*Individuele begeleidingssessie:
(45 minuten begeleiding, 15 minuten voorbereiding en verslaglegging)


€47,50 


*Onderzoek, opstellen handelingsplan, opstellen evaluatieverslag, evaluatiegesprek:


€47,50 per uur


*Bijzondere werkzaamheden:
(bezoeken aan school, extra tussentijds overleg, lange telefoongesprekken)
€47,50 per uur

Steps Forwards leer-hulpmiddelen

Hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om het leren gemakkelijker te maken

Engels

Hier vind je het Engels hulpboek dat ik zelf ontwikkeld heb. Je kunt kiezen voor de digitale of paperback versie. Het boek bevat: - theorie van de Engelse grammaticaregels (inclusief de tijden) - oefeningen bij deze theorie - antwoorden en uitwerkingen bij de oefeningen - oefen teksten (examen) - uitwerkingen van de antwoorden bij de oefenteksten

Plannen en organiseren

Hier vind je hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het plannen en organiseren van je schoolwerk.